Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Długo oczekiwana gazyfikacja rozpoczyna się od miejscowości Trzeboszowice

W dniu 14 lipca 2020 r. Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka wspólnie z Wiceburmistrzem Gminy Paczków Sebastianem Kornasiem zaopiniowali pozytywnie wydanie decyzji lokalizacyjnej dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci gazowej  średniego ciśnienia w miejscowości Trzeboszowice.

Proces gazyfikacji jest działaniem długotrwałym, uzależnionym od wielu etapów miedzy innymi analizy danych, projektowaniem i wykonaniem. Mamy nadzieję, że inwestycja się powiedzie i wpłynie na poprawę standardu życia mieszkańców i ochronę środowiska naturalnego.

 

 

Wersja XML