Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

100. rocznica Cudu nad Wisłą

Tak zwany Cud nad Wisłą to bitwa, która rozegrała się w 1920 roku na przedpolach Warszawy. Starcia z bolszewicką armią trwały od 13 do 25 sierpnia. W ich wyniku Polakom udało się zatrzymać Armię Czerwoną na przedpolach stolicy Polski, tym samym zatrzymując także ekspansję komunizmu w Europie Zachodniej. Zwycięstwo dopiero co odrodzonego państwa polskiego miało charakter nie tylko symboliczny, ale przede wszystkim militarny. Wygrana pod Warszawą przyczyniła się w znaczącym stopniu do zakończenia wojny polsko-bolszewickiej i podpisania pokoju ryskiego, który aż do agresji ZSRR na Polskę w 1939 roku ustanawiał przebieg granic między oboma państwami.

Bitwa Warszawska uznana jest za 18. przełomową bitwę w historii świata, zadecydowała o zachowaniu przez Polskę niepodległości i uratowaniu Europy przed bolszewizmem.

Trudno sobie nawet wyobrazić, jak wyglądałaby Polska, jeśli byśmy w sierpniu 1920 r. nie rozgromili bolszewików pod Warszawą. Nastąpiłby punkt zwrotny w dziejach Europy, nie ulega bowiem wątpliwości, iż z upadkiem Warszawy środkowa Europa stanęłaby otworem dla propagandy komunistycznej i dla sowieckiej inwazji. Gdybyśmy tę bitwę przegrali, świat wyglądałby inaczej - bez Polski. Można powiedzieć, że 100 lat temu Europę zbawiła Polska. Każdy polski uczeń powinien wynieść ze szkoły przekonanie, że Bitwa Warszawska to powód do narodowej dumy, podobnie jak Grunwald, Kłuszyn czy Wiedeń. Pamiętajmy o tym, zastanawiając się w dniach 100. rocznicy nad tym niezwykłym wydarzeniem w historii naszego państwa.

Brak opisu obrazka

Polscy żołnierze podczas walk z Armią Czerwoną w rejonie Radzymina w 1920 r. Fot. PAP/CAF

Wersja XML