Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rusza nabór wniosków dot. przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO) oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój(PO WER).

O dotację mogą ubiegać się osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie jako bezrobotne, dla których został ustalony I lub II profil pomocy.

Maksymalna kwota dotacji o jaką można wnioskować wynosi 17 000 zł.
 

Termin składania wniosków:

od 08.02.2016 r. do 12.02.2016 r. (I nabór)
od 04.04.2016 r. do 08.04.2016 r. (II nabór)

Po zakończeniu naboru wnioski zostaną rozpatrzone przez Komisję ds. rozpatrywania wniosków.

Szczegółowe informacje dotyczące przyznania środków można uzyskać pod nr tel. 77 448 99 47, lub osobiście w siedzibie PUP w Nysie ul. Słowiańska 19, II piętro pok. 20.

Regulamin przyznawania środków oraz druk wniosku do pobrania na stronie www.pup.nysa.pl

Wersja XML