Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy

Zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy:

1. Lokal mieszkalny nr 11, Paczków ul. Wrocławska 18

2. Lokal mieszkalny nr 10, Paczków, ul. Staszica 12

3. Lokal mieszkalny nr 6, Paczków Rynek 41

4. Lokal mieszkalny nr 16, Paczków, Rynek 42

5. Lokal mieszkalny nr 2, Paczków, Rynek 22-23

6. Lokal mieszkalny nr 3, Paczków, Rynek 8

7. Lokal mieszkalny nr 4, Paczków, Rynek 8

8. Lokal mieszkalny nr 6, Paczków, ul. Sienkiewicza 12

 

Dzierżawa na okres do 3 lat:

1. Nieruchomości gruntowe położone na terenie Gminy Paczków oznaczone numerem działki 609/7, 171, 97/8, 379/34

 

Wersja XML