Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

Dzierżawa na okres do 3 lat:

1. Nieruchomości gruntowe położone na terenie Gminy Paczków oznaczone numerami działek 335, 646/13, 434/1, 964, 97/7, 394/1, 609/7, 419, 52/1, 319/13, 371/8, 699/5, 828, 323, 171, 1262/21, 1093/7

 

 

Wersja XML