Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uroczyste otwarcie wielofunkcyjnych boisk na terenie Gminy Paczków

W środę, 2 września 2020 r. miało miejsce uroczyste otwarcie trzech wielofunkcyjnych boisk: przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2, przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 i Zespole Szkolno-Przedszolnym w Kamienicy. Całkowita wartość inwestycji to 1 355 381,59 zł, z czego 677 690,79 zł to dofinansowanie z Ministerstwa Sportu.

W uroczystościach wzięli udział Wiceminister Obrony Narodowej Pan Marcin Ociepa, Burmistrz Gminy Paczków Pan Artur Rolka, zastępca Burmistrza Pan Sebastian Kornaś, Przewodniczący Rady Miejskiej w Paczkowie Pan Wiesław Barabasz, Naczelnik Wydziału Oświaty Pani Katarzyna Rolka, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Paczkowie Pani Joanna Kozłowska, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Paczkowie Pani Urszula Marszałek, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamienicy Pani Agnieszka Ćwik oraz Burmistrzowie zaprzyjaźnionych Gmin, Pan Mariusz Kozaczek Wójt Gminy Lubsza, a także Pan Tomasz Krupa Burmistrz Gminy Baborów.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 9.00 przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3, następnie przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamienicy. Podczas otwarcia boisk sportowych przy każdej z w/w szkół głos zabierały panie Dyrektor, następnie Burmistrz Gminy Paczków Pan Artur Rolka oraz Wiceminister Obrony Narodowej Pan Marcin Ociepa. Po przemówieniach oficjalnie przecięto wstęgi i tym samym otwarto nowe obiekty sportowe.

Burmistrz Gminy Paczków nie ukrywał zadowolenia, wyraził także radość, że na ten moment społeczność szkoły czekała z niecierpliwością. W końcu, mamy piękne, nowoczesne boiska sportowe. Obiekt powstał głownie z myślą o uczniach, życzył, aby wszyscy uczniowie na tych nowych obiektach rozwijali swoje pasje i realizowali marzenia.

Kolejnym punktem uroczystości był turniej w kategorii młodzieży szkolnej oraz dzieci, na nowo otwartym boisku przy PSP nr 3. Po zakończonych rozgrywkach pomiędzy drużynami medale i puchar wręczył Wiceminister Obrony Narodowej Pan Marcin Ociepa oraz Burmistrz Gminy Paczków Pan Artur Rolka. W kategorii młodzieży szkolnej I miejsce zajęły ZSP Trzeboszowice, II miejsce PSP nr 2 w Paczkowie, III miejsce PSP nr 3 w Paczkowie. Natomiast w kategorii dzieci: I miejsce drużyna Legii Warszawa, II miejsce Juventus, III miejsce Real.

 

 

 

Wersja XML