Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dotacje dla Przedsiębiorców!

W 2016 roku będzie wiele szans dla przedsiębiorców na pozyskanie dofinansowania i na zwiększenie swojej konkurencyjności.  Będą to m.in. środki finansowe  na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rozwój firmy, na inwestycje i innowacje.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 przedsiębiorcy pozyskają dofinansowanie w następujących obszarach:

Priorytet 1. Innowacje w gospodarce

Priorytet 2. Konkurencyjna gospodarka

Priorytet 3. Gospodarka niskoemisyjna

Priorytet 7. Konkurencyjny Rynek Pracy

Priorytet 10. Inwestycje w Infrastrukturę społeczną

 (link do harmonogramu)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 umożliwi natomiast realizację zadań w  podziałaniach:
Poddziałania 1. Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników (Premie dla młodych rolników).
Poddziałanie 2. Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich   (Restrukturyzacja małych gospodarstw).

Poddziałanie 3. Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw (Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej).
Poddziałanie 4. Rozwój przedsiębiorczości – Rozwój usług rolniczych.
Poddziałanie 5. Płatności dla rolników kwalifikujących się do wsparcia w ramach systemu dla małych gospodarstw (Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa)

(link do harmonogramu):

Więcej informacji na temat możliwości skorzystania z funduszy europejskich można zasięgnąć na stronach internetowych:

 1. www.rpo.opolskie.pl
 2. www.opolskie.pl
 3. www.ocrg.opolskie.pl
 4. www.funduszeeuropejskie.gov.pl
 5. www.pup.nysa.pl
 6. www.power.gov.pl
 7. www.poir.gov.pl
 8. www.mir.gov.pl
 9. www.minrol.gov.pl
 10. www.arrimr.gov.pl
 11. www.bgk.com.pl
 12. www.wsparciewstarcie.bgk.pl
 13. www.parp.gov.pl
Wersja XML