Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zagospodarowanie stawu przy ul. Klonowej

W maju 2020r. Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka podpisał umowę z kolejnym Wykonawcą, który ma zakończyć realizację zagospodarowania stawu przy ul. Klonowej w ramach zadania „Ochrona różnorodności biologicznej w Paczkowie poprzez zagospodarowanie stawu przy ul. Klonowej”, na które otrzymaliśmy dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Działanie 5.1 „Ochrona różnorodności biologicznej”.

Przypomnijmy, że przedmiotowa inwestycja obejmuje między innymi budowę wiaty ekologicznej i edukacyjnej z 3 podestami oraz ścieżki edukacyjnej z sześcioma pomostami. Dodatkowo zamontowane zostaną elementy małej architektury: ławki, ławostoły, kosze. Zamontowany będzie monitoring i oświetlenie. Na terenie przewidziano nasadzenie krzewów i drzew rodzimych: jeżyna, głóg, jarzębina, buk, rokitnik. Ponadto powstaną interaktywne tablice wraz z nagłośnieniem.

Wykonawca zadania rozpoczął roboty budowlane. Aktualnie kontynuowane są prace w zakresie instalacji elektrycznej oraz prace przy pomostach, wykonano wiatę, a także ogrodzenie.

Cała inwestycja ma być zakończona w IV kwartale br.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
Wersja XML