Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozpoczęcie prac projektowych na ul. Górniczej

Po wielu zapytaniach ofertowych  w końcu udało się wyłonić wykonawcę na wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej wykonanie modernizacji nawierzchni drogi w Paczkowie na ulicy Górniczej, położonej na działce o nr ewid. 498.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Biuro Projektowe OFFICIUM Jarosław Hołówko z Nysy na kwotę 46 700,00 zł.

Realizacja powyższej inwestycji realizowana będzie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które otrzymała gmina na przeciwdziałanie COVID-19.

 

 

Wersja XML