Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Trwa remont dachu paczkowskiej „Dwójki”

Przypomnijmy – Gmina Paczków pozyskała dofinansowanie w ramach partnerskiego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego – Etap II” na „Termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Paczkowie”. Umowa z Wykonawcą została podpisana na początku lipca br. Firma wykona inwestycję za kwotę  698 000,00 zł. Z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na chwilę obecną wynosi prawie 440 tys. zł.

Wykonawca rozpoczął realizację. Na połowie dachu ściągnięto stare pokrycie dachowe, wykonano izolację, wymieniono łaty, wzmocniono krokwie. Całość prac nadzoruje inspektor nadzoru.

Planuje się zakończenie prac w IV kwartale 2020r.