Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Narodowe Czytanie w Paczkowie

W środę, 16 września 2020 r. w Ośrodku Kultury i Rekreacji w Paczkowie odbyła się już kolejna edycja ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, które jest organizowane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej od 2012 roku. Akcja została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W kolejnych latach przeczytano dzieła Aleksandra Fredry, „Trylogię” Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. W 2017 roku lekturą Narodowego Czytania było „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego i to właśnie w tym roku, nasza Gmina pierwszy raz brała udział w tej wspaniałej akcji. W kolejnych latach społeczność naszej Gminy włączała się w czytanie: w 2018 r. w związku z jubileuszem 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, a w 2019 r. „Nowel polskich”.

W tym roku lekturą, wybraną do wspólnego czytania została: „Balladyna” Juliusza Słowackiego. Słowacki napisał Balladynę jesienią 1834 roku w Genewie. W czasie kiedy Powstanie listopadowe (1830 – 1831) zakończyło się klęską. Rozpoczęły się represje rosyjskie wobec Polaków. Inteligencja polska, pisarze, politycy, artyści, szlachta i powstańcy zaczęli masowo wyjeżdżać. Ów ruch – masowe wyjazdy -  nazwano Wielką Emigracją. Wydarzenia dzieją się „za czasów bajecznych”, w okolicach jeziora Gopło. Akcja Balladyny toczy się w nieokreślonym dokładnie czasie za panowania króla Popiela III. J. Słowacki, korzystając w sposób swobodny z dorobku historycznego, pomieszał w utworze epoki i fakty, łącząc szczegóły z legend z zapisami z kronik.. Elementy komiczne mieszają się tutaj z poważnymi, czy też wręcz tragicznymi. Autor ukazał w utworze grę ludzkich uczuć, niszczącą siłę władzy, chorobliwe ambicje i moc ślepej miłości.

Do wspólnego czytania w naszej Gminie z podziałem na role włączyli się przedstawiciele wszystkich organizacji senioralnych działających aktywnie na terenie Gminy czyli:  przedstawiciele Rady Seniorów, Paczkowskiego Uniwersytetu III Wieku, Paczkowskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Paczkowskiego Klubu Seniora oraz Towarzystwa „Kresowiaków”. Oraz przedstawiciele Rady Miejskiej i Członkowie Młodzieżowe Forum Samorządowego Gminy Paczków.

W rolę tytułowej Balladyny wcieliła się Władysława Świrska, jej siostrę Alinę zagrała Henryka Pękala, zaś Wdowę – matkę dziewcząt odegrała Genowefa Konat. Starającym się o rękę sióstr Kirkorem został Stanisław Janik. Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Barabasz był Pustelnikiem, Małgorzata Stano i Teresa Szwec  odegrały rolę Goplany, duszek Skierka to Mariola Furmanek, a duszek Chochlik to Maria Łukaszewska. Sługami były:  Stanisława Piątek, Maria Strzop, Elżbieta Mikosz. Natomiast rolę Grabca z gracją odegrał Piotr Biernat.  W rolę narratora wcieliła się Dominika Piznal i Jolanta Kalisz, która podczas tego całego czytelniczego święta, dopowiadała niektóre informacje, łącząc poszczególne fragmenty utworu w spójną całość, co pomogło wszystkim zrozumieć niezwykłą historię Balladyny.

Wydarzeniu towarzyszyła scenografia przygotowana przez Ośrodek Kultury i Rekreacji w Paczkowie, nawiązująca do życia na wsi i prezentacja dotycząca życia i twórczości Juliusza Słowackiego i genezy „Balladyny”. Dodatkowo można było zobaczyć wystawę rękodzielniczych prac słuchaczy Paczkowskiego Uniwersytetu, oraz skosztować potraw przygotowanych przez Panią Elżbietę Wolską i Janinę Żak.

Całość wydarzenia wzbogaciły swoim śpiewem solistki z Nysy: Natalia Porębska i Maja Jóźków. A poszczególne sceny poprzedzała muzyka wybrzmiewająca z akordeonu Stanisława Jasińskiego.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację „Narodowego Czytania 2020”,  lektorom za brawurowe przeczytanie utworu, a wszystkim słuchającym za miłe przyjęcie.

 

 

Wersja XML