Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

Zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy:

1. Lokal mieszkalny nr 1, Kamienica 94

2. Lokal mieszkalny nr 2, Kamienica 94

3. Lokal mieszkalny nr 3, Kamienica 94

Zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Unikowicach oznaczona numerem działki 135/5 o pow. 0,2959 ha 

Wersja XML