Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ruszył kolejny etap remontu plant miejskich

Uwaga na utrudnienia w parku od ul. Wrocławskiej do ul. Wojska Polskiego. Ruszył bowiem kolejny etap prac na alejach parkowych. Prace polegają na przebudowie ścieżki w zakresie wymiany nawierzchni na kostkę granitową, zmiany geometrii, likwidacji odcinka ciągów usytuowanego wzdłuż murów obronnych, budowy schodów terenowych oraz pochylni. Uzupełnieniem działań ma być montaż elementów małej architektury – ławki, kosze na odpady i tablice informacyjne na ścieżce edukacyjnej.

W ramach zadania zamierzamy odtworzyć historyczne nasadzenia oraz uzupełnić ubytki drzewostanu pasujących krajobrazowo i zawiązujących gatunkowo do stanu istniejącego. W celach edukacyjnych oraz zróżnicowania zasobów przyrodniczo krajobrazowych planuje się również wprowadzenie gatunków introdukowanych. Zaplanowano nasadzenie roślin prawnie chronionych. Zachowane zostaną i częściowo odtworzone wolne powierzchnie trawników. Planuje się wprowadzić średnie i niskie krzewy ozdobne, które posadzone w grupach w sposób naturalny będą tworzyć otulinę zadrzewień i tło dla klombów parkowych. Dodatkowo przeprowadzone zostaną zabiegi pielęgnacyjne na nasadzeniach wokół murów obronnych.

 Całkowita wartość zadania Gminy Paczków wynosi ponad 606 tys. zł, z czego dofinansowanie ponad 504 tys. zł.

W związku z rozpoczętymi pracami  informujemy, że obowiązuje kategoryczny zakaz wstępu na teren objęty remontem, ponieważ stanowi on plac budowy. Na czas trwania inwestycji  ta część jest niedostępna, teren ten jest wyłączony z użytkowania.

Prosimy o zastosowanie się do powyższych procedur.

Przepraszamy za utrudnienia i liczymy na Państwa wyrozumiałość.

Należy mieć na uwadze, że dzięki przeprowadzonej inwestycji, ku zadowoleniu wszystkich użytkowników, poprawi się jakość tej przestrzeni.

 

 

Wersja XML