Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Gaudeamus igitur” na II Inauguracji Roku Akademickiego PUTW

Rok akademicki 2020/2021 w Paczkowskim Uniwersytecie III Wieku ogłaszam za otwarty” - ogłosiła pani Prezes Maria Strzop. 25 września 2020 roku w Ośrodku Kultury i Rekreacji w Paczkowie, dzięki współorganizatorowi wydarzenia, panu Arturowi Rolce – Burmistrzowi Gminy Paczków oraz przychylności i pomocy Dyrektora OKiR, pana Andrzeja Kłoczki, zainaugurowany został kolejny rok akademicki Paczkowskiego Uniwersytetu III Wieku oraz odbyła się gala projektu „Family Values - oferta dla mojej przyszłości i sposób na dobrą zabawę”.

W tej ważnej dla słuchaczy PUTW chwili swoją obecnością zaszczycili uroczystość m.in.: pan Antoni Konopka – Wicemarszałek Województwa Opolskiego, pan Piotr Wach – Wiceprzewodniczący Sejmiku Opolskiego, pan Sebastian Kornaś - Zastępca Burmistrza Gminy Paczków, pani Grażyna Orczyk - Burmistrz Gminy Złoty Stok, pan Wiesław Barabasz – Przewodniczący Rady Miejskiej oraz pan Mieczysław Fluder – prezydent Clubu Rotary. Rodzinę uniwersytecką reprezentowali przedstawiciele UTW w Złotym Stoku i Nysie oraz pełnomocnik Rektora PWSZ w Nysie ds. współpracy z UTW, pan dr Piotr Bernat. Wsparciem i obecnością wsparli organizatorów przedstawiciele organizacji senioralnych, stowarzyszeń i szkół, działających na terenie Gminy Paczków.

Podczas okazjonalnych przemówień wielu ciepłych słów było kierowanych do środowiska senioralnego, najczęściej powtarzały się synonimy rodziny i charakterystycznych dla niej relacji. Podsumowując dotychczasowe działania Uniwersytetu, pani Maria Strzop - Prezes jego Zarządu, podkreśliła wagę zakończonych dotychczas 3 projektów oraz realizowanych następnych pięciu, bo dzięki nim paczkowscy seniorzy mają możliwość rozwoju własnej kreatywności.

Senioralnej uroczystości towarzyszyła gala projektu „Family Values”, realizowanego przez PUTW dla gminnej młodzieży w wieku 13-19 lat. Prezentacji dokonała projektowa grupa informatyczna pod kierunkiem pana Daniela Kokoszki, oprawę plastyczną stanowiła wystawa artystycznych prac młodzieży, realizującej swoje pasje w pracowni pani Marii Głębickiej oraz galeria portretowa projektu „Dama z UTW”. Niezwykle humanistycznym wydźwiękiem cechował się pokaz podsumowań projektowych i wywiadów grupy dziennikarskiej w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół w Paczkowie oraz podarowanie gościom podsumowującej projekt publikacji, pod tytułem „Family Values. Młodzi w swojej małej ojczyźnie”.

Zwieńczeniem uroczystości stał się profesjonalny wykład z zakresu ekonomii pt.: „Cykle koniunkturalne w ekonomii”, wygłoszony przez pana dr. inż. Zbigniewa Kulasę z Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu. Całość ubogacił zjawiskowy koncert rodzimego zespołu młodzieżowego HUE, działającego pod kierownictwem pana Dariusza Orłowskiego przy OKiR w Paczkowie.

Na zakończenie nie zabrakło również aromatycznej kawki i herbatki, domowego ciasta i smakowitych frykasów.

Zapraszamy na fotorelację z uroczystości (zdjęcia wykonane m.in. przez panią N. Kołcun, pracownika OKiR w Paczkowie). Serdecznie dziękujemy uczestnikom i współorganizatorom wydarzenia.

źródło: Paczkowski Uniwersytet III Wieku

 

 

Wersja XML