Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dla mieszkańców!

 

Brak opisu obrazka
Szanowni Państwo, drodzy Mieszkańcy Gminy Paczków, Współpracownicy

Pragnę poinformować, że zakończyłem hospitalizację oraz pobyt na  chorobowym związany z zakażeniem koronawirusem SARS-coV-2, COVID-19.

Ze szpitala zostałem wypisany w dniu 30 września br. ze statusem ozdrowieńca a pobyt na chorobowym związany był z okresem rekonwalescencji poszpitalnej.

Dzisiaj rozpocząłem pierwszy dzień pracy, czuje się dobrze, tym samym pragnę podziękować zarówno lekarzowi prowadzącemu jak i lekarzom i pielęgniarkom Szpitala w Nysie i Kędzierzynie-Koźlu za dobrą opiekę.

 Dziękuję Państwu za liczne słowa wsparcia, które podtrzymywały na duchu i pozwoliły mi na łagodniejsze przejście przez chorobę.

 Życzę Państwu zdrowia, prosząc jednocześnie o przestrzeganie zaleceń sanitarnych.

                                                                                                         Z wyrazami szacunku

                                                                               Artur Rolka

                                                                                                Burmistrz Gminy Paczków

Wersja XML