Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konferencja Turystyczna

W dniach 14-15 października 2020r. w ramach projektu „Turystyka wspólna sprawa”, realizowanego przez miasto Świdnicę, samorządowego lidera w stymulowaniu rozwoju turystycznego regionów w Polsce, uznanego organizatora kongresów i konferencji dla branży turystycznej w ramach idei Kongresu Turystyki Polskiej, oraz miasto partnerskie Trutnov w Czechach, zorganizowana została w Teatrze Miejskim w Świdnicy konferencja szkoleniowa dla branży turystycznej polsko-czeskiego pogranicza.

Ideą wydarzenia jest rozwój turystyczny pogranicza poprzez wzrost kompetencji pracowników, przedsiębiorstw i organizacji wspierających. Uczestnicy dowiedzieli się, jaką rolę odgrywają regionalne produkty w rozwoju turystyki, na przykładzie tworzenia sieci współpracy pomiędzy producentami i podmiotami turystycznymi. Prelekcje wygłosili cenieni przez branże eksperci, osoby zarządzające atrakcjami turystycznymi, jak i przedstawiciele samorządu terytorialnego.  W panelu dyskusyjnym pn. Rola samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki polsko – czeskiego pogranicza udział wziął Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka, który mówił o partnerskim projekcie Paczkowa z czeskim Javornikiem. W ramach niniejszego projektu Paczków zrealizował m.in. adaptację Płyty Rynku na Transgraniczne Centrum Obsługi Turystów w Paczkowie, a nasz partner wyremontował budynek sądu w Javorniku na Muzeum Regionalne Ziemi Paczkowsko – Javornickiej.

Podczas konferencji  można było poznać szczegóły dotyczące m.in. współpracy, konkurencji i idei sieciowania w turystyce polsko-czeskiego pogranicza, poznać dobre praktyki podmiotów zarządzających obiektami turystyki militarnej. Była mowa także o tym, jak nie zepsuć promocji  i zachęcić turystę do wizyty w regionie poprzez działania i efektywne kampanie promocyjne w sieciach społecznościowych. Uczestnicy konferencji dowiedzieli się także jaką rolę odgrywają regionalne produkty w rozwoju turystyki na przykładzie tworzenia sieci współpracy pomiędzy producentami i podmiotami turystycznymi. Można było  poznać znaczenie segmentacji w procesie tworzenia produktu turystycznego oraz odkryć polski potencjał w tym zakresie.

Jednym z wydarzeń konferencji była uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień czasopisma Forum Biznesu „Produkt Turystyczny”, „Usługa Turystyczna Roku”, „Przyjazna Gmina” oraz wręczenie nagród w kategorii: Najlepszy produkt turystyczny pogranicza polsko – czeskiego, najlepsza usługa turystyczna polsko – czeskiego pogranicza.

Należy podkreślić, że Paczków – klimatyczne, średniowieczne miasteczko z imponującym systemem zabytkowych fortyfikacji i architekturą uhonorowane zostało przez kapitułę konkursu „Turystyka wspólna sprawa” tytułem Produkt Turystyczny Polsko – Czeskiego Pogranicza.

 

 

Wersja XML