Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka na 2020 rok zrealizowana

Cztery spośród dwunastu sołectw w gminie Paczków realizowało w tym roku zadania w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. W gminie postawiono przede wszystkim na doposażenie świetlic wiejskich i miejsc rekreacji.

W ramach pozyskanych środków zrealizowane zostały następujące zadania.

W Sołectwie Ścibórz zrealizowano zadanie pn. „Zakup sprzętu AGD i mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej w Ściborzu”

W Sołectwie Trzeboszowice zrealizowano zadanie pn. „Zakup sprzętu potrzebnego do działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz dbania i ochrona dóbr kultury”.

   

 

W Sołectwie Unikowice zrealizowano zadanie pn. „Stworzenie miejsca do przechowywania wraz z zakupem wyposażenia”.

 

W Sołectwie Wilamowa zrealizowano zadanie pn. „Zakup mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej w Wilamowej”.

Zadania zrealizowane zostały przy współfinansowaniu z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 2020-2022.

Dziękujemy sołtysom oraz wszystkim zaangażowanym mieszkańcom Sołectw za zaangażowanie, trud i pomoc włożoną w realizację działań.

Wersja XML