Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Efekty realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019

 1. Gmina Paczków z terenu województwa opolskiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszycach  realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – wrzesień 2020.
   
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 1. Pomoc żywnościowa trafiła do 492 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa opolskiego w tym z Gminy Paczków. Osoby te zostały zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie w oparciu o kryteria dochodowe.
   
 2. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

 28,2585 ton żywności;

2952 paczki żywnościowe;

 1. W ramach Podprogramu 2019 dla 26 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono  1 warsztat edukacyjny w ramach działań towarzyszących:
  • żywieniowo dietetycznych – 1 spotkanie dla 26 uczestników

 

Wersja XML