Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakaz dokarmiania zwierząt!

Dokarmianie dziko żyjących zwierząt prowadzi do zmiany ich zachowań, co w konsekwencji może być niebezpieczne dla człowieka. Zwierzęta zwabione darmowym posiłkiem, przestają samodzielnie go zdobywać co skutkuje zwiększoną ilością gryzoni i szkodliwych owadów w naszym otoczeniu. Zepsuta żywność natomiast powoduje zatrucia i jest pożywką dla szkodników. Obserwujemy także zwiększoną ilość dzikiej zwierzyny w pobliżu terenów zurbanizowanych, ponieważ opuściły one swoje naturalne środowisko.

Przypominamy o zakazie wyrzucania jedzenia z okien oraz wykładania go w miejscach, które nie są do tego przeznaczone. Za złamanie zakazu grozi kara grzywny.

Jak czytamy w artykule 145 Kodeksu Wykroczeń "kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsce publiczne, a szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany".

Na terenach zabudowanych nigdy nie należy dokarmiać ssaków. Dokarmianie dzikich zwierząt wcześniej czy później obróci się przeciwko nam. Zwierzęta szybko wyzbywają się lęku przed człowiekiem, dopominaniem o pokarm i stają się przyczyną nieraz bardzo poważnych konfliktów z ludźmi.

Wersja XML