Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, zamiany, dzierżawy i najmu

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych  do zbycia, zamiany, dzierżawy i najmu.

Zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy:

1. Lokal mieszkalny nr 3, Paczków, ul. Kopernika 3

2. Lokal mieszkalny nr 4, Paczków, ul. Kopernika 3

3. Lokal mieszkalny nr 5, Paczków, ul. Kopernika 3

4. Lokal mieszkalny nr 6, Paczków, ul. Kopernika 3

5. Lokal mieszkalny nr 7, Paczków, ul. Kopernika 3

Zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

1. Lokal mieszkalny na 1A, Paczków ul. Narutowicza 17

Zbycie w drodze bezprzetargowej - zamiana nieruchomości:

1. Nieruchomość gruntowa położona w Paczkowie przy ul. Sikorskiego oznaczona numerem działki 367/23 o pow. 0,0094 ha

Najem na okres do 3 lat:

1. Pomieszczenie garażowe położone w Paczkowie przy ul. Sienkiewicza 6a na działce 914/3, pomieszczenie gospodarcze położone w Paczkowie przy ul. Narutowicza 2-4 na działce 379/34

Dzierżawa na okres do 3 lat:

1. Część nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Paczków oznaczonych numerem działki 51/2, 683/6, 977, 1093/7

 

Wersja XML