Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kolejny sukces Gminy Paczków!

Mamy zaszczyt poinformować o kolejnym sukcesie Gminy Paczków. Nasza Gmina otrzymała 2 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na długo wyczekiwaną odbudowę kamienicy Rynek 45 w Paczkowie, w której zostanie utworzonych 14 mieszkań wspomaganych dla osób starszych, wymagających opieki. 

Przedmiotowy projekt stanowi odpowiedź na zidentyfikowane problemy opiekuńcze i mieszkalne wśród osób starszych Gminy Paczków i przyczyni się do ich rozwiązania. Poprzez budowę kamienicy z przeznaczeniem na mieszkania wspomagane dążymy do poprawy jakości opieki nad osobami starszymi, mieszkającymi samotnie, schorowanymi, a objętymi systemem opieki społecznej w ich własnym środowisku. Osoby zdiagnozowane i włączone  w system dziś są rozproszone po terenie całej gminy i oczekują na przyjęcie do DPS-ów. Dzięki budowie kamienicy z mieszkaniami wspomaganymi  wszystkie usługi dla osób starszych zamieszkających w budynku świadczone będą w jednym miejscu (w systemie 8-godz. opieki). Zwiększymy tym samym dostęp do mieszkań dla osób  niepełnosprawnych starszych, samotnych, schorowanych z uwzględnieniem ich potrzeb. Nastąpi poprawa wizerunku zabytkowego centrum Paczkowa uznanego za Pomnik Historii, realizacja nowych funkcji społecznych, dostęp do usług społecznych oraz zwiększy się zatrudnienie na terenie miasta.     

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19. To ogromny impuls inwestycyjny dla regionów.

Podczas letniej odsłony programu środki przydzielano regionom algorytmicznie. Wówczas wszystkie gminy i powiaty w Polsce otrzymały rządowe wsparcie. W ramach kolejnej odsłony Rządowego Funduszu Inwestycji jednostki samorządu terytorialnego mogły wnioskować o środki na konkretne zadanie. Nabór tych wniosków trwał do 30 września 2020 roku.  

Planowany termin realizacji zadania to koniec 2022 roku.

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML