Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Skorzystaj z książeczki opłat!

W celu ułatwienia rozliczeń z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi została opracowana książeczka opłat, która umożliwia dokonywanie comiesięcznych płatności na rzecz Gminy Paczków.

Formularze otrzymali płatnicy, którzy indywidualnie złożyli deklaracje i są zobowiązani dokonywać opłat bezpośrednio na konto Gminy Paczków; w szczególności: właściciele domów jednorodzinnych i osoby należące do małych wspólnot mieszkaniowych.

Stosowanie książeczki opłat nie jest obowiązkowe, jedynie stanowi pomoc przy terminowym dokonywaniu wpłat i jest podyktowane prośbami mieszkańców, w tym osób starszych.

Przypominamy! Opłaty dokonywane w kasie Urzędu Miejskiego w Paczkowie oraz w Oddziale Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Strzelinie są wolne od prowizji.

Zgodnie z § 1 pkt 1 Uchwały  Nr XI/64/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi terminy płatności opłaty są następujące:

 1. za styczeń do 15 lutego                                 7) za lipiec do 15 sierpnia
 2. za luty do 15 lutego                                       8) za sierpień do 15 sierpnia
 3. za marzec do 15 kwietnia                               9) za wrzesień do 15 października
 4. za kwiecień do 15 kwietnia                             10) za październik do 15 października
 5. za maj do 15 czerwca                                    11) za listopad do 15 grudnia
 6. za czerwiec do 15 czerwca                             12) za grudzień do 15 grudnia
Wersja XML