Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Film popularyzujący walory dziedzictwa kulturowego Gminy Paczków

Gmina Paczków w ostatnim czasie zyskuje uznanie nie tylko w oczach mieszkańców, ale również wśród różnych instytucji, czego dowodem są liczne nagrody.

W ubiegłym roku Gmina Paczków została między innymi Laureatem w konkursie „Samorząd dla Dziedzictwa”. Był to ogólnopolski konkurs Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Generalnego Konserwatora Zabytków. Główną nagrodą w konkursie był film popularyzujący walory dziedzictwa kulturowego Gminy Paczków za modelowe opracowywanie i wdrażanie gminnego programu opieki nad zabytkami.

Procedurę konkursową prowadził Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Zachęcamy do obejrzenia filmu promującego nasze miasto.

MP4SDD_Paczkow_2020~1.mp4
 


 

 

 

Wersja XML