Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory sołeckie w Kozielnie - ogłoszenie

Burmistrz Gminy Paczków zwołuje w dniu 12 lutego 2016 r. (piątek) o godz. 1800  zebranie wiejskie sołectwa Kozielno w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa. Zebranie odbędzie się w sali Wiejskiego Domu Ludowego.

 

 

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego obrad.
 2. Stwierdzenie „quorum” oraz przedstawienie porządku zebrania.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Sołtysa (Wybór w głosowaniu jawnym Komisji Skrutacyjnej w składzie co najmniej 3 osób spośród uczestników zebrania, a następnie dokonanie przez członków komisji wyboru spośród siebie jej przewodniczącego).
 4. Zgłaszanie kandydatów na Sołtysa.
 5. Przeprowadzenie głosowania (przygotowanie i wydanie głosującym kart do głosowania, czuwanie nad poprawnością i tajnością głosowania).
 6. Ustalenie wyników głosowania. Sporządzenie protokołu oraz ogłoszenie wyników wyborów.
 7. Przyjęcie uchwały.
 8. Zamknięcie obrad.

 

Wersja XML