Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Organizacja transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu na szczepienie przeciw COVID-19

Burmistrz Gminy Paczków informuje, że został uruchomiony telefon kontaktowy, dedykowany osobom niepełnosprawnym i seniorom, którzy nie mogą samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Nr telefonu: 784 663 466  czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

Transport (dowóz) do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 jest przeznaczony dla osób:

Aby zgłosić potrzebę skorzystania z transportu zorganizowanego przez Gminę Paczków, osoby legitymujące się wcześniej wspomnianymi dokumentami, po umówieniu terminu i godziny szczepienia w wyznaczonym punkcie szczepień, powinny zadzwonić pod nr telefonu: 784 663 466. Należy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego, nr orzeczenia o niepełnosprawności (w stopniu znacznym o kodzie R lub N) lub odpowiednio nr legitymacji inwalidzkiej dla tych schorzeń. Osobie przyjmującej zgłoszenie należy podać także termin i godzinę szczepienia oraz adres właściwego punktu szczepień, do którego osoba zainteresowana ma zostać dowieziona.

Potrzebę transportu należy zgłosić najpóźniej na 2 dni przed dniem szczepienia.

Punkt szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 na terenie Gminy Paczków:

  1. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „MEDICUS” sp. z o.o. ul. Witosa 2a 48-370 Paczków, tel. 77 431 65 35,
  2. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ OMEGA”, sp. z o.o. ul.  Staszica 5 48-370 Paczków, tel. 77 431 67 24.

Jak możesz się zarejestrować na szczepienie?

 

Wersja XML