Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu:

Dzierżawa na okres do 3 lat:

Część nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Paczków oznaczonych numerami działek: 51/2, 158/1, 650, 434/1, 922/6, 371/8, 358/24, 1195, 16/2, 549/20, 549/2, 333, 683/6  

Najem na okres do 3 lat:

Lokal użytkowy położony w Paczkowie przy ul. Moniuszki, dz. 270/1

Pomieszczenie garażowe położone w Paczkowie przy ul. Jagiellońskiej, dz. 922/2

Wersja XML