Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakończenie przyjmowania wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza

Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka informuje o zakończeniu przyjmowania wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Paczków dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza z uwagi na przekroczenie kwoty wynikającej ze złożonych wniosków w stosunku do zaplanowanych na ten cel środków w budżecie. 

Zgodnie z Regulaminem udzielania z budżetu Gminy Paczków dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza wnioski są przyjmowane od 1 stycznia do wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w danym roku budżetowym.
W tym roku Gmina Paczków udzieliła 27 dotacji na kwotę 40 000 złotych.

Wobec powyższego, zainteresowanych uzyskaniem dotacji zapraszamy do składania wniosków od 01.01.2022 r.

Wersja XML