Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dziś obchodzimy 767. urodziny Naszego Miasta!

8 marca jest dla paczkowian wyjątkową datą – 767 lata temu biskup Tomasz I z Wrocławia zakłada miasteczko (osadę) Paczków na prawie flamandzkim. Nowa osada swoją nazwę wzięła od istniejącej już wsi Paczków, którą odtąd nazywano Starym Paczkowem. Panowanie nad nowo powstałą miejscowością biskup powierzył swoim kasztelanom - Heinrichowi i Wilhelmowi.

Nowy gród otrzymał prawa miejskie, wśród nich na przykład prawo połowu ryb na Nysie i Kamienieckim Potoku oraz zwolnienie z małej dziesięciny. Miasto szybko stało się nie tylko miejscem targowym, ale i obronnym. Paczków od samego początku był grodem warownym, który miał za zadanie chronić południowo-zachodniej granicy księstwa biskupiego.

Ze względu na charakter miasta, prawdopodobnie już na samym początku jego istnienia zostało ono ufortyfikowane i to podwójnymi murami. Jeden z tych murowanych pierścieni zachował się do dziś i to właśnie jemu nasze miasto zawdzięcza porównanie do słynnego francuskiego Carcassonne. 

Brak opisu obrazka

Wersja XML