Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy i użyczenia.

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy i użyczenia.

Zbycie w drodze przetargu ustnego ograniczonego:

1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Paczkowie przy ul, Kościuszki, oznaczona numerem działki 620/2

Zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

1. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem użytkowym polożona w Gościcach oznaczona numerem działki 177/1 

Dzierżawa na okres do 3 lat:

1. Część nieruchomości gruntowej położonej na terenie Gminy Paczków oznaczonej numerem działki 333, 683/6, 341

Użyczenie na czas nieoznaczony:

1. Część nieruchomości gruntowej położonej w Unikowicach oznaczonej numerem działki 54/5

Wersja XML