Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Gmina Paczków wystąpiła z wnioskiem do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego z wnioskiem o przyznanie dotacji na zadanie zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego.

Zwrot podatku akcyzowego ustalany jest na podstawie powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu i współposiadaniu rolnika. Kwota zwrotu podatku ustalana jest jako iloczyn ilości zakupionego oleju napędowego (wynikającej z faktur VAT) i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, w ramach rocznego limitu.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT, które następnie składa do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego składa się w dwóch terminach:
-  od 1 do 28 lutego 2021 r.  - z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,
-  od 1 do 31 sierpnia 2021 r. - z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na dany rok.

W uproszczeniu można podać, że stawka zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze będzie wynosić: 

- 100 złotych do 1 ha użytków rolnych oraz
- 30 złotych do 1 DJP bydła.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

       -  1 -  30  kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

       -  1 - 31 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Wersja XML