Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kolejne laptopy dla szkół w Gminie Paczków

Gmina Paczków pozyskuje kolejne laptopy dla szkół. To już 102 laptopy.

Dwadzieścia pięć (25) sztuk uzyskaliśmy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczący realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego oraz 27 laptopów w ramach projektu Zdalna Szkoła+.

Pięćdziesiąt (50) nowych laptopów trafi w najbliższym czasie do szkół z terenu Gminy Paczków, które otrzymaliśmy od Zarządu Województwa Opolskiego w ramach projektu „Op@lskie dla podstawówek” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

Komputery te trafią do szkół na terenie Gminy:

- 13 laptopów do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Paczkowie;

- 22 laptopy do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Paczkowie;

- 6 laptopów do Szkoły Podstawowej w Kamienicy;

- 9 laptopów do Szkoły Podstawowej w Trzeboszowicach.

 

Wersja XML