Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Marcowa sesja Rady Miejskiej w Paczkowie

W czwartek, 25 marca 2021 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbyła się XXXI sesja Rady Miejskiej w Paczkowie, w której uczestniczyło 13 radnych. Tradycyjnie obrady otworzył Przewodniczący Wiesław Barabasz, a następnie wybrano sekretarza obrad – panią Ewę Szlosek, a także zatwierdzono protokół z poprzednich sesji.

Następnie przedstawiona została prezentacja przez przedstawiciela Urzędu Statystycznego w Opolu na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, który rozpoczyna się w dniu 1 kwietnia 2021 r.

Po prezentacji Burmistrz Gminy Paczków Pan Artur Rolka przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym, przedstawił informację o trwających i zakończonych inwestycjach na terenie Gminy Paczków.

Po sprawozdaniu uchwalono  4 uchwały, które zostały w 100 % przegłosowane przez 13 radnych. W tym uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2021 rok, uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Paczków w 2021 r. oraz uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu dwóch pomieszczeń użytkowych a także  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości gruntowych.

Po sesji Burmistrz Gminy Paczków wraz z radnymi wnieśli na paczkowski Rynek, aby podtrzymać tradycję, kolorową wielkanocna palmę symbolizującą rozpoczynające się uroczystości wielkanocne.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Pań ze świetlic Wiejskich Domów Kultury z Gminy Paczków oraz pracowników Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie za trud i zaangażowanie w wykonanie tak wspaniałej palmy.

 

 

 

Wersja XML