Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy i najmu.

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy i najmu:

Zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

1. Lokal mieszkalny nr 4 położony w Paczkowie przy ul. Armii Krajowej 17 

Dzierżawa na okres do 3 lat:

1. Nieruchomość gruntowa położona na terenie Gminy Paczków oznaczona numerem działki 589/1, 591/4, 213, 384, 330, 371/8, 346/17, 379/34, 549/30, 8, 30/3, 1001/2, 1008, 594/7, 323/2

2. Nieruchomość gruntowa położona na terenie Gminy Paczków oznaczona numerem działki 379/34,549/30

Najem na okres do 3 lat:

1. Pomieszczenie użytkowe położone w Unikowicach, działka 135/2 

Wersja XML