Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

1 kwietnia ruszył Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Tegoroczny spis będzie inny niż poprzednie. Przede wszystkim z powodu pandemii COVID-19. Procedura spisowa jest przeprowadzana online za pośrednictwem formularza na stronie internetowej spis.gov.pl.

PRZEJDŹ DO APLIKACJI SPISOWEJ

Należy uwierzytelnić swoje dane przy pomocy elektronicznego profilu zaufanego lub w oparciu o metody administracyjne, gdzie wymagany jest numer PESEL i nazwisko rodowe matki.

W przypadku problemów lub braku dostępu do internetu, można spisać się w każdych urzędach wojewódzkich, statystycznych, miast oraz gmin, a także telefonicznie pod numerem: (22) 279 99 99.

Jeśli nie uda się spisać samodzielnie, skontaktuje się z Państwem rachmistrz spisowy (telefonicznie lub bezpośrednio), aby przeprowadzić spis. Nie można odmówić udzielenia mu informacji

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym jest obowiązkowy. Odmowa może skutkować karą grzywny.

Brak opisu obrazka

Wersja XML