Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Umowa w sprawie programu LIFE podpisana

W ubiegłym tygodniu Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka podpisał umowę partnerską w ramach realizacji projektu LIFE  pn.: “Wdrożenie systemu zarządzania realizację programu LIFE. Gmina Paczków jest jedną z 42 gmin w regionie, które są partnerami projektu, realizowanego przez Urząd Marszałkowski.

LIFE to instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody.

Jak zakłada program, już w tym roku  w każdej z 42 gmin mają rozpocząć pracę gminni koordynatorzy programu ochrony powietrza (POP), którzy będą wspierać mieszkańców. Mają  pomagać w wyborze ekologicznego źródła ciepła, doradzać, w jaki sposób uzyskać dofinansowanie do wymiany pieca oraz z jakiej oferty i rozwiązania skorzystać. 

 

 

Wersja XML