Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy.

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy:

Zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

1. Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Paczkowie przy ul. Staszica 16A oznaczona numerem działki 315/2 i 317/2 o łącznej powierzchni 0,0602 ha. 

2. Udział 2/3 w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Paczkowie przy ul. Jana Pawła II 1b oznaczona numerem działki 256 o pow. 0,0628 ha.

Dzierżawa na okres do 3 lat:

1. Część nieruchomości gruntowej położonej w Paczkowie oznaczonej numerem działki 964

Wersja XML