Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

230. rocznica uchwalenia Konstytucji RP

Święto Konstytucji 3 maja upamiętnia powołanie pierwszej polskiej ustawy, która regulowała ustrój Rzeczypospolitej. Był to drugi w Europie i trzeci na świecie taki dokument. Ustawa zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną i doprowadziła do politycznego zrównania mieszczan oraz szlachty. Wprowadziła także ochronę państwa nad chłopami, co miało złagodzić nadużycia w pobieraniu pańszczyzny. Na mocy Konstytucji, która miała miejsce w 1791 roku powstał podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą oraz sądowniczą.

W tym roku wypada 230. rocznica tego ważnego wydarzenia, jednak ze względu na pandemię COVID-19 obchody święta były mniej uroczyste niż w ubiegłych latach. Tegoroczne obchody rozpoczęto mszą świętą w intencji Ojczyzny odprawionej w kościele parafialnym pw. św. Jana Ewangelisty w Paczkowie. Burmistrz Gminy Paczków wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Paczkowie na zakończenie liturgii złożyli kwiaty pod obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. W nabożeństwie można było uczestniczyć on-line na stronie https://parafia.paczkow.pl/na-zywo/. Po mszy świętej Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka, Sekretarz Gminy Iwona Cymara, Przewodniczący Rady Miejskiej w Paczkowie Wiesław Barabasz oraz Radny Bronisław Wiśniowski złożyli kwiaty pod pomnikiem Orła Białego przy ulicy Armii Krajowej oraz pod pomnikiem Armii Krajowej przy ul. Kołłątaja.  

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom Gminy Paczków za upamiętnienie 2 i 3 maja poprzez wywieszenie biało-czerwonych flag.

 

 

Wersja XML