Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja w sprawie naboru osób chętnych do wzięcia udziału w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie poszukuje osób chętnych do wzięcia udziału w Programie „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na:

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Osoby zainteresowane, powyższym programem proszone są kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Paczkowie

tel. 77 431 62 09.

Wersja XML