Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uroczyste otwarcie zrewitalizowanego obiektu w zakresie usług społecznych przy ul. Kościelnej 24 w Paczkowie

Piątek 21 maja 2021 r. to w Gminie Paczków dzień niewątpliwie wielkiego wydarzenia - uroczystego otwarcia i poświęcenie zrewitalizowanego obiektu w zakresie usług społecznych, przy ul. Kościelnej 24 w Paczkowie.

W uroczystości uczestniczyło wielu gości, wśród nich m.in. Pani Justyna Soppa w imieniu Ministra Obrony Narodowej Pana Marcina Ociepy, Pani Zuzanna Donath-Kasiura Wicemarszałek Województwa Opolskiego, Antoni Konopka Członek Zarządu Województwa Opolskiego, Pan Mieczysław Wojtaszek Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pani Agnieszka Gabruk Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, Pan Bogdan Wyczałkowski Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Andrzej Kruczkiewicz Starosta Nyski, Burmistrzowie Gmin ościennych, Radni Gminy Paczków, Przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Nysie, Ośrodków Pomocy Społecznej, Partnerzy Projektu – Lokalne Stowarzyszenia, Przedstawiciele Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych - Zarządcy budynku. Wśród zaproszonych nie zabrakło oczywiście przedstawicieli wykonawców inwestycji.

Na początku Burmistrz Gminy Paczków Pan Artur Rolka powitał zgromadzonych gości, pokrótce omówił najistotniejsze informacje dotyczące realizacji zadania, w zrewitalizowanym obiekcie, którego dotychczasowa funkcja oświatowa została przekształcona przy uwzględnieniu potrzeb społecznych na ośrodek wsparcia dla osób zależnych i potrzebujących, jej źródeł dofinansowania a następnie wręczył symboliczne podziękowania przedstawicielom, którzy przyczynili się do pozyskania, realizacji inwestycji oraz byli zaangażowani w jej budowę.

Nie zabrakło też gratulacji dla Burmistrza Gminy Paczków Pana Artura Rolki za inicjatywę oraz dostrzeżenie potrzeb lokalnej społeczności w zakresie aktywności seniorów, potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób wymagających wsparcia.

Głos zabrali także: w imieniu Ministra Obrony Narodowej  Pana Marcina Ociepy - Pani Justyna Soppa, Pani Agnieszka Gabruk, Pan Mieczysław Wojtaszek, Pan Bogdan Wyczałkowski, Pan Andrzej Kruczkiewicz oraz Pan Tomasz Witkowski, którzy z wielkim uznaniem wyrażali się na temat zrealizowanej inwestycji, podkreślając jednocześnie, że jest to wspaniały, nowoczesny budynek, którzy będzie służył do realizacji usług społecznych dla mieszkańców Gminy Paczków.

Następnie ksiądz Proboszcz Leszek Machulak poświęcił budynek i nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi. Kolejnym punktem uroczystości było obejrzenie budynku, Pan Burmistrz w krótkich słowach zaprezentował nowo powstały budynek, jego zalety, funkcjonalność oraz sposób sfinansowania jego budowy. Na taki obiekt mieszkańcy czekali długie lata. Cały obiekt został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. To wyjątkowa placówka, która niesie wszechstronną pomoc podopiecznym i ich rodzinom.

 

 

 

Wersja XML