Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IV Posiedzenie Młodzieżowego Forum Samorządowego Gminy Paczków

W dniu 25 maja 2021 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Paczkowie odbyło się IV posiedzenie  Młodzieżowego Forum Samorządowego Gminy Paczków, które zostało powołane 29.12.2016 r. uchwałą Rady Miejskiej w Paczkowie  nr XXIX/227/2016 i jest podmiotem konsultacyjnym i doradczym Rady Miejskiej w Paczkowie i Burmistrza Gminy Paczków.

Podczas spotkania Burmistrz Gminy Paczków Pan Artur Rolka, Przewodniczący Pady Miejskiej w Paczkowie Pan Wiesław Barabasz oraz Naczelnik Wydziału Oświaty Pani Katarzyna Rolka złożyli podziękowania opiekunom oraz Radnym Młodzieżowego Forum za ich za prace oraz zaangażowanie.

W trakcie sesji zaprezentowane zostały dotychczasowe działania Rady oraz wybrano nową Wiceprzewodnicząca Forum Panią Alicję Czajkowską.

Burmistrz zachęcał Radę do współpracy oraz składania wniosków w obszarze aktywizacji środowisk młodzieży z terenu naszej gminy.

 

 

 

 

Wersja XML