Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Droga w Ściborzu będzie przebudowana!

W grudniu 2020r. Gmina Paczków złożyła wniosek o przyznanie pomocy na operację typu „Budowa i modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania  „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja  pn. „Przebudowa drogi w Ściborzu położonej na działkach 826 i 827” została pozytywnie oceniona i otrzymała najwyższą liczbę punktów. Tym samym uplasowała się na drugim miejscu listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy. Przyznano dofinansowanie w wysokości 119 337,00 zł. Całkowita wartość zadania zgodnie z kosztorysem wynosi 187 549,02 zł. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na grudzień 2021r.

W najbliższym czasie zostanie podpisania umowa o przyznanie pomocy, a następnie wyłonimy Wykonawcę zadania.

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML