Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kolejne wydawanie bezpłatnych produktów spożywczych

W dniach 23-26 luty 2016 r. w godz. 9.00-12.00 odbędzie się kolejna dostawa bezpłatnych produktów spożywczych. 

Produkty spożywcze będą wydawane w starym budynku Ośrodka Pomocy Społecznej na ul. Daszyńskiego 11.

Zachęcamy mieszkańców gminy Paczków do dalszego składania w siedzibie OPS (ul.Wojska Polskiego 32) wniosków, tak aby otrzymać skierowania upoważniające do otrzymania ww. pomocy żywnościowej.

Kryteria, które powinna spełniać osoba, chcąca skorzystać z pomocy żywnościowej:

-osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej,  których dochód netto nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,  tj. 951 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 771 PLN dla osoby w rodzinie.

Osoby, które już wcześniej złożyły oświadczenia nie muszą składać ich ponownie.

Wersja XML