Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowa stacja trafo na oczyszczalni ścieków

Na terenie paczkowskiej oczyszczalni ścieków trwa inwestycja polegająca na wykonaniu nowego przyłącza kablowego średniego napięcia (od istniejącego słupa linii SN do projektowanej stacji transformatorowej słupowej na działce 1120/2 przy ul. Moniuszki w Paczkowie) oraz budowie słupowej stacji transformatorowej, rozdzielnicy niskiego napięcie i odcinka przyłącza linii niskiego napięcia służącej do zasilania oczyszczalni.  Wykonawcą zadania jest KMB Serwis Sp. z o.o. s.k. z Wrocławia.

Łączny koszt inwestycji wynosi 93 000 zł. Planuje się zakończyć zadanie do końca czerwca br.

 

 

Wersja XML