Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozpoczęto remont ul. Górniczej w Paczkowie

Informujemy, ze w dniu 25 czerwca 2021 r. rozpoczął się pierwszy etap modernizacji  ul. Górniczej w Paczkowie, polegający na wykonaniu kanalizacji deszczowej.

W ramach remontu drogi realizowane będą między innymi następujące roboty budowlane: rozebranie zużytej nawierzchni: jezdni, zjazdów na posesję ora poboczy, regulacja wysokościowa zasuw wodociągowych, studni kanalizacji sanitarnej, studni telekomunikacyjnych, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa elementów sieci wodociągowej, wykonanie podbudowy pod jezdnię, zjazdy, pobocza utwardzone, wykonanie obustronne krawężników, obrzeży, wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdów, poboczy utwardzonych.

Warto zaznaczyć, że Gmina Paczków otrzymała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki finansowe w kwocie 980 661,00 zł z przeznaczeniem na realizację w/w inwestycji, natomiast pozostałe środki to wkład własny z budżetu Gminy Paczków  789 272, 19 zł.

Przepraszamy za utrudnienia.

 

 

Wersja XML