Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu i użyczenia

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu i użyczenia.

 Dzierżawa na okres do 3 lat:

1. Część nieruchomości gruntowych położonych w Paczkowie oznaczonych nr działek 330, 448/3, 679/3, 1177/4, 922/6, 170/5, 609/7, 609/8, 273, 646/13, 683/13.

2. Część nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Paczków oznaczonych nr działek: 646/13, 208/66, 609/8.

Najem na okres do 3 lat:

1. Pomieszczenie garażowe położone w Paczkowie przy ul. Sikorskiego, działka nr 358/24.

Użyczenie na czas określony:

1. Nieruchomość gruntowa położona w Paczkowie, przy ul. Kościelnej 24, działka oznaczona nr 390.

 

 

Wersja XML