Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont drogi w Unikowicach rozpoczęty!

Informujemy, ze w dniu 1 lipca 2021 r. rozpoczęły się prace przy zadaniu pn. „Remont drogi w Unikowicach położonej na działce nr 202”,

Gmina Paczków na ten cel pozyskała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, będącego państwowym funduszem celowym. Całkowita wartość zadania wynosi 159 381,63 z czego dofinansowanie wynosi 80% co stanowi kwotę  127 505,30 zł, pozostałe środki w kwocie 31 876,33 pochodzą z budżetu Gminy Paczków.

W ramach remontu drogi realizowane będą między innymi następujące roboty budowlane: frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych, uzupełnienie ubytków w warstwie wiążącej jezdni, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi emulsją asfaltową, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, wykonanie/zabezpieczenie poboczy z frezowany.

Przepraszamy za utrudnienia!

 

 

Wersja XML