Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kolejne remonty dróg na terenie Gminy Paczków

Informujemy, ze w ubiegłym tygodniu rozpoczęły się również prace przy zadaniu pn. „Remont drogi w Trzeboszowicach położonej na działce 850”.

Warto zaznaczyć, że Gmina Paczków otrzymała na realizację powyższej inwestycji dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, będącego państwowym funduszem celowym. Całkowita wartość zadania wynosi 152 982,12 z czego dofinansowanie wynosi 80% co stanowi kwotę  122 385,70 zł, pozostałe środki w kwocie 30 596,42 pochodzą z budżetu Gminy Paczków.

W ramach remontu drogi realizowane będą między innymi następujące roboty budowlane: frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych, uzupełnienie ubytków w warstwie wiążącej jezdni, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi emulsją asfaltową, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, wykonanie/zabezpieczenie poboczy z frezowany.

Przepraszamy za utrudnienia!

 

 

Wersja XML