Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przekazanie dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkach

Rada Miejska w Paczkowie przyznała w ramach dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, dwa dofinansowania. Pierwsze dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jana Ewangelisty w Paczkowie na wykonanie prac konserwatorskich mensy ołtarzowej ołtarza św. Rocha w Kościele oraz dla Wspólnoty Mieszkaniowej  Rynek 33 w Paczkowie na wykonanie prac remontowych i konserwacyjnych elewacji budynku mieszkalno-usługowego.

W dniu 5 lipca 2021 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Paczkowie Burmistrz Gminy Paczków Pan Artur Rolka podpisał pierwszą umowę o dofinansowanie z ks. Leszkiem Machulakiem Proboszczem Parafii w Paczkowie, natomiast 07 lipca 2021 r. Podpisana została druga umowa z Panem Maciejem Mazurkiewiczem, który reprezentował Zarząd Wspólnoty.

Dotacje zostały przyznane w wysokości 50 % nakładów poniesionych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku.

 

 

Wersja XML