Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wystawa Instytutu Pamięci Narodowej "Tu rodziła się Solidarność Rolników" w Paczkowie

Od 15 lipca na paczkowskim rynku można zobaczyć plenerową wystawę „TU rodziła się Solidarność Rolników”, przygotowaną przez Instytutu Pamięci Narodowej na 40-lecie narodzin niezależnego ruchu chłopskiego.

Wystawa składa się z modułów ukazujących historię rolniczej „Solidarności” w Polsce oraz modułu regionalnego, opowiadającego na trzech planszach rozwój rolniczej Solidarności na Dolnym Śląsku i Śląsku Opolskim. Plansza pierwsza przedstawia dwa nurty związkowe dolnośląskiej Solidarności rolniczej, plansza druga – walkę o rejestrację Solidarności rolniczej i rozwój struktur na Dolnym Śląsku, plansza trzecia – Solidarność rolniczą na Śląsku Opolskim.

 

 

Wersja XML