Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy

Najem na okres do 3 lat:

1. Lokal użytkowy położony w Paczkowie przy ul. Kościelnej, działka nr 392/6 

 

Dzierżawa na okres do 3 lat
1. Część nieruchomości gruntowej położonej na terenie Gminy Paczków oznaczonej numerem działki 341/6, 319/13

Wersja XML